Factsheet Subsidieregeling

SLIM-Regeling: "Stimulering Leren en Ontwikkelen in het mkb"

Mkb-werkgevers kunnen vanaf maart subsidie aanvragen voor het opleiden en ontwikkelen van medewerkers.  Met de SLIM-regeling kan de werkgever een financiële bijdrage ontvangen om loopbaanadviezen voor werknemers te krijgen, de vaardigheden van het personeel up-to-date te houden of om een bedrijfsschool op te richten. Het doel van deze regeling is om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren.

Daarnaast geldt deze regeling in het bijzonder ook voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Ook kunnen samenwerkingsverbanden, bestaande uit minstens 2 mkb’ers, een aanvraag indienen. O&O-fondsen, brancheorganisaties, werkgeversverenigingen, werknemersverenigingen en onderwijsinstellingen kunnen als hoofdaanvrager subsidie aanvragen.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

> De doorlichting van de onderneming met als resultaat een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;

> Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming;

> Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of

> Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Voorwaarden adviseur:

U dient aan te tonen dat u een deskundig adviseur inhuurt. Dit kan door het toevoegen van twee referenties die relevante kennis en ervaring bewijzen, of door een referentie van een O&O-fonds. Deskundigheid mag ook worden aangetoond via een inschrijvingsbewijs van het specialistenregister BIG of een door de Minister afgegeven certificaat vakbekwaamheid arbeidshygiëne, veiligheidskunde of arbeids- en organisatiekunde.

Budget: 

Jaarlijks € 48 miljoen

De begroting per organisatie kan hoger zijn dan het bedrag behorend bij de maximale subsidie. Het verschil wordt bij de eigen bijdrage meegerekend. Het maximale subsidiebedrag is aangepast naar € 25.000.

Wanneer aanvragen?

02-03-2021 t/m 31-03-2021

Meer informatie